Tạo kênh YouTube thương hiệu

Ngày nay, kênh YouTube đã quá quen thuộc với chúng ta và Google có 2 loại kênh YouTube, đó là kênh cá nhân (Personal) và kênh thương hiệu (Brand). Loại kênh thương hiệu cho phép bạn đặt tên tự do […]

Cách tạo file cấu hình php.ini trên macOS

Bài viết này ghi lại cách tạo file cấu hình php.ini cho PHP trên macOS High Sierra 10.13, theo sau bài viết Cài đặt nhanh Apache, MySQL, PHP trên macOS Ta sẽ phải cần file này để cấu hình vài […]

Cài đặt nhanh Apache, MySQL, PHP trên macOS

1. Apache MacOS High Sierra 10.13 có cài tích hợp sẵn Apache và ta chỉ cần khởi động nó thông qua Terminal. $ sudo apachectl start Sau đó, ta mở trình duyệt web và truy cập địa chỉ localhost hoặc 127.0.0.1 sẽ […]

Cài ứng dụng iOS bên ngoài App Store

Cách 1: Cài ứng dụng thông qua Xcode Cách này yêu cầu phải có hệ điều hành macOS có cài đặt Xcode do Apple phát hành. Hiện tại, Xcode chỉ có thể chạy trên hệ điều hành macOS mà thôi. […]

Tạo bootable USB cài macOS High Sierra

Mặc dù chúng ta có thể nâng cấp macOS trực tiếp thông qua App Store, tuy nhiên cách này có thể vẫn để xót lại những tập tin rác của hệ điều hành và ứng dụng trong máy tính sau […]